امروز شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ۰۲:۵۰

تامین استیل

معرفی تامین استیل تامین استیل ایران وارد کننده و تامین کننده لوله، اتصالات و کلیه تجهیزات استیل شامل:انواع لوله های استنلس استیل انواع شیرهای استنلس استیل شامل: شیر پروانه ای استیل، شیرسوزنی استیل، شیر کشویی استیل، شیر توپی استیل، شیر دیافراگمی استیل وکلیه
اتصالات جوشی و دنده ای شامل: تبدیل هم مرکز استیل، تبدیل غیر هم مرکزاستیل، مهره ماسوره استیل، چیقی استیل، مغزی استیل، زانو 45° استیل، زانو 90° استیل، سه راهی استیل، بوشن استیل، کپ استیل، کفرینگ استیل و انواع میلگرد استیل انواع ورق و تسمه استیل انواع نبشی و
ناودانی استیل انواع پروفیل استیل انواع فلنج استیل شامل فلنج استیل دنده ای، فلنج استیل جوشی، فلنج استیل کور، فلنج استیل گلودار، فلنج استیل اسلیپون استیل صنایع دارویی،غذایی و شیر شامل: هوزینگ و فیلترهواکش استیل، گوی شستشو استیل، شیرنمونه گیری استیل،شیر یکطرفه
استیل، بست لوله استیل، کلمپ استیل و بست کلمپ استیل و... تجهیزات استیل شامل: پمپ هایژنیک استیل، سیستم ضدعفونی UV، مخازن استیل و اجرای پروژه های لوله کشی استیل و جوشکاری آرگون نفوذی و جوش اربیتال لوله استیل
مشخصات کلی

تامین استیل

  • تامین و توزیع کننده

تامین استیل ایران وارد کننده و تامین کنندهکلیه تجهیزات استیل شامل:انواع لوله های استنلس استیل انواع شیرهای استنلس استیل شامل: شیر پروانه ای استیل، شیرسوزنی استیل، شیر کشویی استیل، شیر توپی استیل، شیر دیافراگمی استیل وکلیه اتصالات جوشی و دنده ای شامل: تبدیل
هم مرکز استیل، تبدیل غیر هم مرکزاستیل، مهره ماسوره استیل، چیقی استیل، مغزی استیل، زانو 45° استیل، زانو 90° استیل، سه راهی استیل، بوشن استیل، کپ استیل، کفرینگ استیل و انواع میلگرد استیل انواع ورق و تسمه استیل انواع نبشی و ناودانی استیل انواع پروفیل استیل انواع
فلنج استیل شامل فلنج استیل دنده ای، فلنج استیل جوشی، فلنج استیل کور، فلنج استیل گلودار، فلنج استیل اسلیپون استیل صنایع دارویی،غذایی و شیر شامل: هوزینگ و فیلترهواکش استیل، گوی شستشو استیل، شیرنمونه گیری استیل،شیر یکطرفه استیل، بست لوله استیل، کلمپ استیل و بست
کلمپ استیل و... تجهیزات استیل شامل: پمپ هایژنیک استیل، سیستم ضدعفونی UV، مخازن استیل
اجرای پروژه های لوله کشی استیل و جوشکاری آرگون نفوذی و جوش اربیتال لوله استیل

سه راهی شهریار ، سعید آأباد ، شهرک صنعتی گلگون

http://www.taminsteel.ir/